Các dự án lớn trong 3 năm gần đây

August 12, 2019
trường hợp công ty mới nhất về Các dự án lớn trong 3 năm gần đây

Các dự án lớn trong 3 năm gần đây:

  1. Tháng 9 năm 2016 (Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang), tại Trò chơi Đại học Quốc gia cung cấp các biện pháp bảo vệ an toàn cho người tham gia và khán giả.
  2. Tháng 8 năm 2017 (tỉnh Sơn Tây), đã lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh cho hơn 20 nhà ga xe lửa và bến xe.
  3. Tháng 10 năm 2017 (tỉnh Tân Cương), cung cấp thiết bị kiểm tra an ninh cho các cơ quan chính phủ, biên giới và trạm kiểm soát, và nhà tù ở Tân Cương.
  4. Tháng 5 năm 2018 (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Sơn Tây, Nam Xương, Trường Sa, Vũ Hán), cung cấp thiết bị kiểm tra an ninh cho 14 đại nhà hát và sân vận động tại 7 thành phố.