Securina Detection System Co., Limited
Công ty
Sản phẩm
Đi qua máy dò an ninh
Phát hiện an ninh sân bay
Máy dò an ninh cầm tay
Máy quét hành lý X Ray
Hệ thống UVSS
Gương kiểm tra xe
Kẻ giết người
Chặn đường thủy lực
Bảo mật
Nhiệt kế không tiếp xúc
Máy khử trùng nguyên tử hóa
Máy dò kim loại cấp thực phẩm
Máy dò kim loại khung cửa
Băng tải dò kim loại công nghiệp
Máy dò kim loại Archway
Bảo vệ máy dò kim loại Wand
Máy quét chất lỏng chai
Thiết bị xử lý bom